COTTON 45ML


ürünü kodu : 9914

Sınıf : Çiçeksi Parfümler

Kokunun başı: pamuk çiçeği, frizzi çiçeği ve klamidin.
Kokunun kalbi: güller ve vadideki zambaklar.
Kokunun sonu: odun ve su.

Miktar :

Fiyat :

29 TL
39 TL